Ouderschapsbegeleiding

   & Gezinsondersteuning

 

Aanpak

 

Bij Bewust veerkrachtig kan je terecht voor ouderschapsbegeleiding als je moeilijkheden ervaart in de opvoeding van je kind(eren) of als je je zorgen maakt om je kind of jongere.

 

Deze ondersteuning is op vraag van ouders en heeft tot doel ouders sterker te maken in hun ouderrol. Gesprekken vinden daarom plaats zonder kinderen.

 

Tijdens de gesprekken luister ik naar de moeilijkheden die jij als ouder binnen jullie gezin ervaart. We staan stil bij de manier waarop jij als ouder aanwezig wil zijn in het leven van je kind. We bekijken wat je graag anders wil in je gezin en welke van jouw acties reeds een positief effect hadden op wat je wenst te veranderen. We komen samen tot een plan van aanpak dat jij je als ouder ziet uitdragen binnen je gezin. 

Eens je je als ouder voldoende gesterkt voelt om verder te gaan, wordt de ondersteuning afgerond.

 

Zelf hou ik van een oplossingsgerichte manier van werken en implementeer ik Haim Omers ideeën over opvoeden en ouderschap in de opvoedingsondersteuning die ik aanbied. Wil je hier nu al graag wat meer informatie over, klik dan hier.

 

Hoewel de ondersteuning in de eerste plaats voor ouders bedoeld is, is er binnen de gezinsbegeleiding ruimte voor gesprekken met alle gezinsleden.

 

Mogelijks heb je het gevoel dat je kind of jongere ook baat heeft bij ondersteuning. Misschien maak je je zorgen over hoe je kind zich voelt of over specifiek gedrag dat je kind stelt.

 

Een combinatie van een individuele ondersteuning van je kind naast opvoedingsondersteuning, kan dan een gepast aanbod zijn voor jullie gezin.

Indien je meer informatie wenst over de trajecten op maatklik hier.

Praktisch

 

Gesprekken zijn mogelijk in de groepspraktijk.

 

Gesprekken met ouders in het kader van opvoedingsondersteuning vinden plaats zonder kinderen.

Gezinsbegeleiding omvat naast de oudergesprekken, gesprekken met de andere gezinsleden. 

 

Gesprekken kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans doorgaan.

 

 

Tarieven:

 

°Begeleiding: €75 (60min) - € 94 (75min) - €112 (90min)

°Overleg school/hulpverleners: idem

°Verplaatsingen op 01/01/23: €0,417/km - jaarlijkse herziening (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)

 

Indien u op een afspraak niet aanwezig kan zijn, vragen wij u om 48u op voorhand te verwittigen. Afspraken die niet of laattijdig worden afgebeld, worden aangerekend.

 

 

Locatie:

 

Groepspraktijk Sleutelbos:

Gemeentehuisstraat 1

9402 Ninove (Meerbeke)

www.sleutelbosninove.be