Ik ben psychologisch consulente en hippotherapeute van opleiding. Na mijn opleiding te hebben afgerond in 2003, ben ik aan de slag gegaan binnen de bijzondere jeugdzorg als (hoofd)opvoedster in een residentiële voorziening. Hierna werkte ik als begeleider en supervisor in een contextbegeleidingsdienst die opvoedingsondersteuning aan huis aanbiedt.

Bij een dienst ondersteuningsplan heb ik mijn kennis verrijkt omtrent hulpverlening aan mensen met een (vermoeden) van een beperking

 

Binnen mijn werkervaringen ontdekte ik dat oplossingsgericht werken met ouders en kinderen bijzonder zinvol is. Daarnaast ervaarde ik dat de inzichten van Haim Omer omtrent geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit zeer krachtig zijn.

Deze specifieke visie op ouderschap zorgde voor een verandering in mijn manier van ouders ondersteunen. Het beïnvloedde bovendien mijn relatie als ouder met mijn zoon en plusdochter.

 

Alvorens paarden te betrekken in mijn professionele werkzaamheden, verdiepte ik mij in de meerwaarde die paarden kunnen bieden in de hulpverlening via een postgraduaat Hippotherapie/Equine assisted Therapy.

 

Ik bied ouders opvoedingsondersteuning aan alsook individuele ondersteuning met behulp van het paard aan kinderen en volwassenen. Ik voorzie hulpverlening voor gezinnen door trajecten op maat uit te werken die deze hulpverleningsvormen combineren. 

 

Sinds 2020 ben ik verbonden aan de groepspraktijk Sleutelbos in Meerbeke (Ninove).

Basisopleiding:

 

°  Assistent in de Psychologie, Lessius Hogeschool (2003)

°  Postgraduaat Equine Assisted Therapy/ Hippotherapie, Arteveldehogeschool (2019)

 


Verdere opleidingen:

 

°  Pedagogisch ondersteunend en consultatief werken (Interactie-Academie)

°  Hechtingsbevorderend werken met ouders en pleegouders (VCOK)

°  Gecertificeerd voor Signalen van Welzijn/Signalen van Veiligheid (Vraagkracht)

°  Gecertificeerd voor de basisopleiding Intensief Kortdurende Thuisbegeleiding (Vraagkracht) 

°  Nascholing Tools voor supervisoren, coaches en teambegeleiders (Hogeschool Gent)

°  Opleiding Geweldloos Verzet volgens het NVR Basic training seminar, The Non-Violent Resistance Center, Tel Aviv (Frank Van Holen,          Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel) 

°  Opleiding Non-Violent Resistance with Multi-stressed Families & Looked After Children (Peter Jacob,  PartnershipProjects)

°  Verschillende (internationale) conferenties over geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit

°  Levensredddend handelen voor baby's, kinderen en volwassenen - EHBO cursus en reanimatie (Delta Healthcare consulting)  

 

Aangesloten bij:

 

°  BPC, beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten 

°  Centaur, Belgische beroepsvereniging voor professionelen die werken aan het welzijn van mensen met assistentie van paardachtigen

Mariska De Graeve