Traject op maat van jullie gezin

Wanneer jullie kiezen voor een aanbod op maat van jullie gezin, stellen we een traject op waarbij jij/jullie als opvoedfigu(u)r(en) alsook je kind(eren) de nodige ruimte krijgen om versterkt te worden. De focus in een gesprek hoeft dan niet verdeeld te worden, aangezien jullie afzonderlijk individuele ondersteuning genieten. 

 

Ouders die voor een traject op maat kiezen, wensen graag ondersteuning voor hun vragen aangaande de opvoeding van hun kinderen, maar voelen tegelijkertijd aan dat hun kind eveneens baat kan hebben bij ondersteuning, door de zorgen die ze zich maken over specifiek gedrag van hun kind of over hoe hun kind zich voelt.  

 

De gesprekken met ouders gaan aan huis of in de groepspraktijk door en de begeleiding van jongeren vindt thuis plaats of op de locatie waar de therapie met assistentie van paarden doorgaat. Daar kan er evaringsgericht aan de slag gegaan worden met paarden, maar dit is geen vereiste. De locatie in de buitenlucht op zich vormt reeds een grote meerwaarde voor individuele ondersteuning.  

 

Op vraag vinden gezinsgesprekken eveneens plaats. 

 

Aangezien het een traject op maat betreft, bepalen jullie zelf de frequentie van de hulpverlening.

 

Neem contact met me op als je graag ondersteuning op maat van je gezin wenst.